Sản phẩm khuyến mãi

12%
Gạo Tám Non Xuân Trường

Gạo Tám Non Xuân Trường

220,000₫

250,000₫

10%
Dâu Tây Đà Lạt - giống Nhật
9%
Gạo Én Xuân

Gạo Én Xuân

160,000₫

175,000₫

5%
Gà đồi Chí Linh

Gà đồi Chí Linh

190,000₫

200,000₫

7%
Gạo ST25 Cô Tấm

Gạo ST25 Cô Tấm

28,000₫

30,000₫